Aptieka1 aptiekas piedalās kampaņā, kas veltīta nederīgo medikamentu utilizācijai

Aptieka1 neatkarīgo aptieku apvienības aptiekas piedalās Kurzemes plānošanas reģiona informatīvi izglītojošajā kampaņā “Dabai Tableti Nevajag” un pieņem utilizācijai nederīgus medikamentus visā Latvijā.

Lai rūpētos par mūsu apkārtējo un arī savu veselību, visi nederīgie medikamenti un medikamenti, kam ir beidzies derīguma termiņš, ir jānodod utilizācijai aptiekās.

Medikamentus nedrīkst:

 • mest atkritumos;
 • noskalot kanalizācijā;
 • nodot lietošanā citiem.

Medikamenti kļūst nederīgi, ja:

 • tiem ir beidzies derīguma termiņš;
 • nav zināms to pielietojums;
 • nav salasāms to nosaukums;
 • tie ir nepareizi uzglabāti;
 • mainījies medikamentu izskats, smarža vai garša;
 • ir bojāts to iepakojums.

Lai nodotu medikamentus aptiekā utilizācijai:

 • izņemiet tos no ārējā iepakojuma – kastītes;
 • aizskrūvējiet vāciņus pudelītēm un tūbiņām;
 • ielieciet maisiņā un nododiet aptiekā.

 

Nederīgās zāles utilizācijai var nodot aptieka1 aptiekās visā Latvijā bez maksas.